Tu Tiên Chính Là Như Vậy – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tu Tiên Chính Là Như Vậy

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Cửu Châu thế giới, người chơi tràn đầy oán khí tụ tập một chỗ, nhỏ máu vi minh, thề muốn cho đại ma đầu hồn phi phách tán. Trong một khoảnh khắc, tám bên đáp ứng, gió nổi lên, tất cả mọi người nhìn thấy một ngày mai tốt hơn. Ngoại trừ Lục Bắc. Hắn chính là ma đầu mà cái gọi là kia. Ma đầu ta, trách ta lừa các ngươi, một NPC như ta, làm sao có thể hãm hại các ngươi, tu tiên chính là như vậy!