Ta Có Một Sơn Trại – Truyện tranh audio

Tên truyện: Ta Có Một Sơn Trại

Thể loại: Action – Chuyển Sinh – Fantasy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Ta Có Một Sơn Trại

Nội dung chính

Mở đầu cáp mô lĩnh Thanh Ngư Sơn, các mô trại hai thanh niên đang nói chuyện. Lúc đại đương gia còn ở đây, Các mô trại của chúng ta uy phong biết bao. Sơn tặc quanh đây đều phải nghe chúng ta. Nhưng đại đương gia vừa chết đám huynh đệ tan đàn xẻ nghé, chỉ còn lại mỗi mấy người chúng ta. Quan binh sắp lên vây bắt rồi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì chẳng trụ được bao lâu. Giải tán cho khỏe. Một thanh niên lớn tiếng quát: Khốn kiếp đại đương gia chết rồi, chỉ để lại tiểu trại chủ mới 18 tuổi. Mà các ngươi lại đòi giải tán ai muốn cút thì cút mau. Ta cút trước.