Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bắt Đầu Với Hàng Trăm Vạn Minh Tệ

Thể loại: Cổ trang, Quái Vật, Chuyển Sinh, Hệ Thống, Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ Chap 1-23

Nội dung chính

Thanh niên này chỉ cần ngồi tiêu hàng trăm trăm ngàn tỷ. Ngay cái lúc trò chơi đáng sợ này bao trùm cả thế giới chỉ có duy nhất ngự quỷ già mới có thể sống sót tại cái thế giới này. Người khác thì ra sức nịnh nọt ma quỷ vậy mà Lâm Ngự lại dựa vào thân phận cao quý để sai khiến lũ ma quỷ bắt chúng nghe lời mình. Thanh niên vừa mới ngủ dậy này tên là Lâm Ngự, lúc này anh ta vừa mới dậy và chuẩn bị đi vệ sinh như bao ngày thường. Nhưng lúc này bỗng nhiên trên đầu anh ta hiện lên một thanh công cụ số dư hàng trăm ngàn tỷ đồng. Lâm Ngự chết đi sống lại đến nay đã được 3 năm.