Vạn Cổ Đệ Nhất Tế – Truyện tranh audio

Tên truyện: Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Thể loại: Chuyển Sinh – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Nội dung chính

Hứa Vô Chu vô tình xuyên không vào dị giới đúng vào ngày đại hôn của nguyên chủ, nhưng người trong phòng không phải là cô dâu mà là bạn thân của cô dâu. Câu chuyện của Hứa Vô Chu bắt nguồn từ đây, từ đấu tranh minh oan mình bị người ta dụ, từ phấn đấu bỏ cái danh phế vật ở rể, cho đến việc cứu vợ vấn đỉnh Cửu Châu…