Tu Tiên Ở Thế Giới Siêu Năng Lực – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tu Tiên Ở Thế Giới Siêu Năng Lực

Thể loại: Tu Tiên – Dị Năng – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Truyện kể về thanh niên Chu Thuấn Thiên, sống ở thế giới siêu năng lực nhưng cậu ta lại không có siêu năng lực. Vì không có siêu năng lực nên mọi người xem cậu ta như là súc sinh vậy. Một hôm có một linh hồn trôi nổi đến. Đó là chủ của thiên giới Tây Vương Mẫu. Và từ đó cậu ta đã thành đệ tử của tây vương mẫu. Thời khắc vực dậy bắt đầu từ đây.