Tôi Càng Ăn Càng Trở Nên Mạnh Mẽ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tôi Càng Ăn Càng Trở Nên Mạnh Mẽ

Thể loại: Action – Adventure – Chuyển sinh – Fantasy – Manhwa – Supernatural – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Nếu bình thường ham ăn là một trong thất đại tội thì ở thế giới này nó là một năng lực đáng sợ. Mỗi khi ăn, người ăn sẽ hấp thụ được sức mạnh của kẻ bị ăn. Mọi chuyện bắt đầu từ một tên otaku béo bị mọi người xa lánh. Bằng cách nào đó hắn chuyển sinh thành con slim ở một thế giới toàn quái vật. Có cơ hội đổi đời, hắn chăm chỉ đi càng quét mọi thứ nhằm giúp bản thân gia tăng sức mạnh.