Toàn Thuộc Tính Võ Đạo – Truyện tranh audio

Tên truyện: Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Thể loại: Manhua – Mystery – Truyện tranh audio – Xuyên Không

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Thời không khe hở liên thông dị giới, thời đại võ đạo giáng lâm! Không luyện võ không có tiền đồ? May mắn có hệ thống nhặt thuộc tính, người khác tu luyện sẽ rơi thuộc tính, lặng lẽ sờ sờ nhặt lên!Cái gì, đánh quái cũng sẽ bạo thuộc tính? Cùng theo dõi hành trình luyện võ đạo của Vương Đằng thông qua bộ truyện tranh “toàn thuộc tính võ đạo” cùng tụi mình nhá.