Toàn Chức Pháp Sư audio truyện full

Tên truyện: Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Thể loại: Dị giới, đô thị, xuyên không, huyền ảo, dị năng, Truyện audio

Trạng thái: Đang ra

Thủy Lan Trung Học ở ngoài, tiểu vũ tí tách lịch rơi xuống. Phía ngoài cửa trường, chật ních chống cây dù gia trưởng, bọn họ bị nước mưa xối ướt khắp khuôn mặt là kỳ vọng. Ngày hôm nay nhưng là bọn họ hài tử thăng học đại sự a, có thể hay không thượng Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung, có thể hay không tương lai thi cái trước đại học tốt liền xem hài tử hôm nay biểu hiện rồi! Ngươi không nhìn lầm. Chính là ma pháp cao trung! Xã hội này, ma pháp làm đầu!