Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Thể loại: Action – Cổ Đại – Fantasy – Manhua – Martial Arts – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Nội dung chính

3 tháng rồi, tròn 3 tháng không có một chút tin tức nào. Sư đệ, vậy để nói xem phải làm sao? Ăn ăn đại sư huynh, huynh ngoài ăn ra còn biết làm cái gì. Ặc để làm cái gì đấy? Sốt ruột thì cũng không thể cướp bắp ngô chứ? Người là sắt, đồ ăn là thép. Một bữa không ăn sẽ đói phát hoảng đấy. Sư phụ và các trưởng lão đến đảo thương khung đều là vì bảo vệ thứ hạng của tông môn trong đại hội thiên càn vào tháng sau. Guynh có biết sự việc bây giờ nghiêm trọng cỡ nào không? Cho dù sư phụ và các trưởng lão quay về ta thấy chưa chắc có thể bảo vệ được. Mười mấy năm nay xuất hiện lhông ít các môn phái. Chúng ta xa sụt chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Sớm 10 năm và muộn 10 năm thôi. Đại sư huynh, đây là lời huynh nên nói sao?