Tiên Vương Trùng Sinh – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tiên Vương Trùng Sinh

Thể loại: Action – Adventure – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Nếu như một ngày tỉnh dậy bạn thấy mình đã trùng sinh về 300 năm trước. Từ một vị Linh tôn chức cao vọng trọng năng lực đầy mình, nay lại trở thành một cậu học sinh cấp 3 với đôi chân tàn tật thì sẽ như thế nào? Đó chính là câu chuyện xảy ra với Bách Lý Vân Tiêu nhưng không phải cứ luân hồi quá khứ thì sẽ chỉ mang lại những điều không tốt. Với quá khứ không mấy tươi sáng trước đây của bản thân, Bách Lý Vân Tiêu muốn dựa vào cơ hội trời cho này thay đổi cuộc đời leo lên đỉnh thế giới một lần nữa.