Tiên Đế Xâm Nhập – Truyện tranh audio

Tên truyện: Tiên Đế Xâm Nhập

Thể loại: Chuyển Sinh – Cổ Đại – Comedy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện Tiên Đế Xâm Nhập

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Tôi là nam chính xuyên không đến đây, hôm nay tôi vì đuổi theo con khỉ mà vô tình động vào quần áo của cô tông chủ xinh đẹp. Tôi quá sợ hãi không biết giải thích thế nào, bởi vì sự thật trước mắt như vậy có nói gì cũng vô dụng. Cũng may, trong lúc nguy cấp nhất, cô gái xinh đẹp được tôi cứu lúc nãy kịp thời đến giải vây cho tôi, nói rằng vừa nãy quả thật nàng có thấy 1 con khỉ chạy vào đây. Tông chủ tỷ tỷ tạm tin là tôi vô ý, tuy nhiên nàng vẫn không quên chém kiếm khí về phía thằng tiểu đệ của tôi, khiến tôi hoảng sợ tột độ, sợ thằng đệ có mệnh hệ gì thì làm sao nướng khoai chăn thỏ!