Thường Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên – Truyện tranh audio

Tên truyện: Thường Dân Mạnh Nhất Học Viện Tu Tiên

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

Nội dung chính

Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái đã dẫn đến trời đất xuất hiện dị thường sấm chớp đùng đùng đốt hết sạch quần áo của cô gái. Cô gái chẳng những không tức giận, thậm chí còn coi hắn là đại ân nhân. Không chỉ như thế còn giết chết cả yêu vương xâm chiếm mạnh nhất mà hắn cũng chỉ sử dụng võ kỷ yếu nhất của mình. Hắn tên là Lý Văn Khởi là vương tử của vạn vật gia tộc, đồng thời cũng là thiên tài tu luyện vạn năm khó có được.