Thiên Mệnh Xa Đao Nhân – Truyện tranh audio

Tên truyện: Thiên Mệnh Xa Đao Nhân

Thể loại: Action – Adventure – Fantasy – Manhua – Martial Arts – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Tào Phi điện vùng ngoại ô. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 là một ngày tốt thích hợp cưới gả. Trời mưa tầm tã, một đoàn người đau buồn đưa tang. Dẫn đầu là một đạo sĩ. Xin nhân vật cận cô hồn dạ quỷ mau tránh ra. Tân hồn qua đường xin quỷ hồn tứ phương nhường. Một chút lễ tiền biếu các ngài, xin mời nhận. Từ phía đáy quan tài những đường máu rỉ ra mà thấm vào đất. Một thiếu niên trẻ tuổi đi phía sau ngồi lại nhúm một chút đất có nhuốm máu từ chiếc quan tài. A lệ khí thật là nặng nha.