Thiên Hạ Đệ Nhất Lữ Bố – Truyện tranh audio

Tên truyện: Thiên Hạ Đệ Nhất Lữ Bố

Thể loại: Hệ Thống – Trùng Sinh – Lịch Sử – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Nếu như Lữ Bố có được cơ hội làm lại cuộc đời, ông sẽ có lựa chọn như thế nào? Sẽ tiếp tục để lại tiếng xấu ngàn năm hay là trở thành anh hùng thiên hạ. Thiên hạ không thể có cơ hội định loạn. Ta cười thiên hạ. Sống một đời giả dối. Ngoài Phụng Tiên ra không còn anh hùng nào khác. Thân trở thành mãnh tướng tam quốc, Lữ Bố tuy có uy nghi bất phàm nhưng lại bị dân chúng, thần quân khi đó khinh miệt. Cuối cùng lạc đến bước đường bị Tào Tháo giết. Hữu dũng vô mưu có lẽ là cụm từ miêu tả ông chính xác nhất. Nhưng sự thật có hoàn toàn chính xác như vậy không? Lữ Bố, ngươi chú định đã là một kẻ thất bại. Một đạo thanh âm lạnh ngắt vang lên trong đầu Lữ Bố. Chú định thất bại dựa, vào cái gì mà nói ta vậy chứ? Lữ Bố tay ôm đầu đau đớn,  cảm giác không thoải mái chút nào.