Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Tên truyện: Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio– Xuyên Không

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì…… Phi, tiền nhiệm thiên đạo đương nhân vật phản diện, cái này nồi ta cũng không lưng! Cùng là thiên đạo, cũng có khoảng cách, chém chém giết giết nhiều không tốt! Nhìn ta bày ngay ngắn âm dương, tái tạo luân hồi, tái tạo hoàn mỹ tu tiên thế giới, đem nghịch thiên người thu sạch làm hậu…… Khụ khụ! Tóm lại, xem thật kỹ, hảo hảo học!