Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Truyện tranh audio

Tên truyện: Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thể loại: Action – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Nội dung chính

Trương Huyền xuyên việt qua dị giới, thành một quang vinh giáo sư, trong đầu nhiều hơn một cái thần bí thư viện. Chỉ cần hắn nhìn qua đồ vật, vô luận người vẫn là vật, đều có thể tự động hình thành thư tịch, ghi chép lại đối phương đủ loại khuyết điểm, thế là, hắn trâu lớn! Dạy học sinh, thu đồ đệ và truyền dạy bí kiếp tu luyện.