Thái Cổ Thần Vương – Truyện tranh audio

Tên truyện: Thái Cổ Thần Vương

Thể loại: Action – Cổ Đại – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Võ đạo chi nhân, có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, từ đó câu thông một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.