Ta Nhập Ma Diệt Thần – Truyện tranh audio

Tên truyện: Ta Nhập Ma Diệt Thần

Tên khác: Ta Diệt Sát Chúng Thần

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

Nội dung chính

Ở một chỗ cấm địa mà người đời đều biết có hai đứa bé sinh sống được ma đạo và chính đạo chia nhau ra tự mình nuôi dưỡng. Hai người trời sinh đã có thiên phú và căn cốt khó mà tưởng tượng được. Chỉ dùng thời gian 15 năm, mỗi người đều lần lượt trở thành kẻ mạnh nhất trong hai giới đạo. Ma đạo môn luôn khoe khoang mình là chính phái vì để cướp đoạt trí bảo lạc thư của ma môn phát động vây sát ma môn. Các sư huynh liều chết chống lại trước khi chết gửi gắm lại lạc thư của ma môn cho ta.