Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới – Truyện tranh audio

Tên truyện: Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới

Thể loại: Manhua – Mystery – Truyện tranh audio – Xuyên Không

Danh sách tập truyện

Nội dung chính

Mở đầu câu chuyện là hình ảnh tiên giới, bên trong điện nghị sự tiên đế và các tiên nhân đang cùng nhau họp bàn về việc ma tộc trở lại. Tiên đế hỏi các tiên nhân về việc thiên đình đã mất liên lạc với đội quân tiên phong và 1.300 tên nữ đã biến mất một cách kỳ lạ. Ở ma giới tình hình nguy hiểm, các bô lão đưa ra ý kiến để ai đến ma giới làm mật thám điều tra sự việc này. Các bô lão bàn bạc một hồi một vài ý kiến được đưa ra. Cơ mà có ông cháu thì bướng, có ông lại không biết nghe lời, có ông lại thật thà quá, có ông thì lại quá yếu, kết quả vẫn là không tìm được ai thích hợp để tới ma giới làm mật thám. Đúng lúc này tiên đế đưa ra ý kiến của mình. Nếu như các vị đều không thấy có ai phù hợp thì ta xin được tiến cử một gương mặt tiềm năng.