Ta Có Thể Rút Ra Thuộc Tính – Truyện tranh audio

Tên truyện: Ta Có Thể Rút Ra Thuộc Tính

Thể loại: Chuyển Sinh – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Ta Có Thể Rút Ra Thuộc Tính

Nội dung chính

Ta có thể rút ra thuộc tính. Thiết nghĩ các vị ở đây đều hiểu rõ hàm ý của việc đứng tại đây. Thân là đệ tử ngoại môn 19 tuổi vẫn chưa thể đạt được luyện khí cảnh lục trùng thì sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Tiếp theo đây đệ tử được đọc tên thì tự động bước ra khỏi hàng. Triệu Kiếm, Lịch Thạch, Cẩu Tư Bản,… Cố Thiếu Dương ta sau 6 năm luyện khí vậy mà chỉ đến cảnh giới ngũ trùng còn thiếu chút nữa là có thể ở lại tiên môn rồi.