Sư Phụ Ta Đến Đại Nạn Mới Đột Phá – Truyện tranh audio

Tên truyện: Sư Phụ Ta Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Thể loại: Comedy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Kỳ luyện khí 150 năm, kỳ kiến thiết 200 năm, kỳ Kim Đan 550 năm. Kỳ Nguyên Anh 1000 năm, kỳ phân thân,… Được rồi, có khi đến lúc đó tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Bình thường không thể đột phá chỉ có đại nạn sinh ra cần kề cái chết mới có thể đột phá 100%. Giữa chừng nếu chết sẽ không cho hồi sinh lại. Haiz… cho biết là ai tạo ra loại hệ thống bình thường khẩu thánh này nữa nhưng nó lại chỉ nhận ra tôi. Rõ ràng là đưa cho tôi tuyệt đỉnh tư chất chỉ cần học sẽ biết nhưng vẫn cần phải khiêm tốn chút.