Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư – Truyện tranh audio

Tên truyện: Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Thể loại: Comedy – Manhua – Truyện tranh audio – Xuyên Không

Danh sách Chap truyện Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Nội dung chính

Đông Thần Châu Võ giới xung quanh dường như đang xảy ra một cuộc chiến thế kỷ. Máu nhuộm cả ngọn núi. Võ Thần dường như đang bị trọng thương rất nặng. Trên người chi chít những vết thương và máu cũng đang chảy râm rỉ. Ha ha ngươi rốt cuộc là ai.  Ta là Gia Nhĩ Đề Tư Chân Gia chí cao vô thượng. Tín ngưỡng ta gia nhập chân gia thần định trở thành tín đồ của ta.  nói xong hắn liền dùng phép trước mặt Võ Thần.