Nhất Kiếm Độc Tôn – Truyện tranh audio

Tên truyện: Nhất Kiếm Độc Tôn

Thể loại: Action – Adventure – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Nhất Kiếm Độc Tôn

Nội dung chính

Thanh Thành bên trong thanh châu cường quốc. Đại trưởng lão Diệp gia đang đọc thông báo cháu ba đời của Diệp gia Diệp Huyền vô đức vô tài. Từ giờ trở đi bãi bỏ chức vị thế tử của Diệp Huyền lập Diệp Lang làm thế tử mới. Tất cả mọi người liền hoan hô với quyết định này. Em gái của Diệp Huyền là Diệp Linh chạy tới nói, tại sao ca ca ta đang ở Nam Sơn tranh giành khai thác khoáng sản cho gia tộc. Vậy mà các ngươi lại tùy tiện tìm một lý do mà phế thế tử ca ca. Chuyện này thật không công bằng. Mà gia tộc tại sao đối xử với huynh ấy như vậy.