Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới – Truyện tranh audio

Tên truyện: Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Thể loại: Action – Comedy – Fantasy – Manhua – Supernatural – Truyện tranh audio – Xuyên Không

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

Nội dung chính

Tại Đông Hoàng Nguyên sơ thánh địa lúc này ở diễn võ trường đang vô cùng sôi động. Đám người đang bàn luận về việc thất trưởng lão thu đồ đệ. Thì ra cũng đã rất lâu rồi thất trưởng lão chưa thu đồ thế nên thằng đầu hói này định dùng vẻ ngoài soái ca cũng như củ khoai 21cm của mình để tham gia ứng tuyển. Đột nhiên có người xuất hiện, thanh niên này chính là nhân vật chính của chúng ta Giang Ngư Nhi thanh niên vô tình có được hệ thống thần long.