Mục Long Sư – Truyện tranh audio

Tên truyện: Mục Long Sư

Thể loại: Huyền Huyễn – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Mở đầu câu chuyện là một thành trì lớn tên là Vĩnh Thành. Thành trì vô cùng sầm uất nhà cửa san sát. Giữa trung tâm của thành trì là một bức tượng nữ nhân bằng đá cao lớn, Lê Văn Tư thành chủ Vinh thành. Mọi người đừng tranh ai cũng có phần. Cho ta đi ta đói 3 ngày nay rồi. Miếu Võ Thần này coi như vẫn còn lương thiện lại phát cháo cho bọn ta. Bên trong quầy phát cháo phó thành chủ chi nữ Lục Vân Kiều. Woa đây chính là tượng của nữ võ thần sao? Tên Nam nhân người dơ bẩn trong tay là chiếc bát bể nhìn chằm chằm vào bức tượng. Người thống trị thành trì này lại là một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Hắn nhận một bát cháo liền hút sồn sồn như hổ đói. Hắn ngồi xuống lau vội vết cháo trên miệng. Cuối cùng cũng có bữa được ăn no. Lúc này những lão già sau khi ăn cháo liền hộc máu ôm cổ la hét.