Mắt Thần Huyền Thoại – Truyện tranh audio

Tên truyện: Mắt Thần Huyền Thoại (Hệ Thống Mắt Thần)

Thể loại: Action – Comedy – Manhua – Shounen – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện Mắt Thần Huyền Thoại

Nội dung chính

Hôm nay anh ta đã tìm thấy một thầy bói già bói toán để xem anh có thể sống bao lâu. Thầy bói nhìn tướng anh tốt mắt phải có sao thiên tài chiếu trong vòng chưa đầy 3 ngày anh sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh. Nhưng Lưu Đế mục đích chỉ đến để hỏi về sự sống và cái chết. Vì thế cậu lập tức đứng dậy bởi vì những gì thầy bói nói không đáng tin chút nào. Vào lúc đó người bạn thân của cậu vừa nhắn tin đến, có lẽ không quá 3 năm mắt trái cũng có thể bị hỏng.