Luyện Phế Thông Thần – Truyện tranh audio

Tên truyện: Luyện Phế Thông Thần

Thể loại: Action – Adventure – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio – Xuyên Không

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

Nội dung chính

Que Củi Cũng Là Thánh Kiếm Với Phế Vật Ăn May Có Máy Dọn Rác. Rác thải và phế phẩm được xem như là thứ bỏ đi, nhưng lại có 1 người xem là báu vật và nhờ có các phế phẩm và rác thải mới trở nên mạnh mẽ. Câu chuyện kể về Đường Phi, 1 người trẻ tuổi đầy tài năng của Đường gia. Nhưng vì bị bắt canh giữ linh cửu tổ tiên suốt 5 năm, đã qua thời gian luyện võ tốt nhất. Tình cờ lại nhận được chiếc nhẫn của tổ tiên để lại, thôn phệ toàn bộ rác thải và phế phẩm chuyển hóa thành huyền khí mà tu luyện.