Luyện Khí 3000 Năm – Truyện tranh audio

Tên truyện: Luyện Khí 3000 Năm

Thể loại: Action – Adventure – Comedy – Harem – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Đừng Khinh Thường Luyện khí Kỳ Tại Hạ Đây Rất Mạnh Đấy. Truyện kể về Bạch Thu Nhiên 1 thiên tài với thiên tư tuyệt đỉnh, trời sinh ra có cấp bậc thiên linh căn Mộc Linh căn, 10 tuổi bắt đầu tu hành, 12 tuổi đã đột phá thân thể phàm thai ngưng khí luyện thể bình cảnh. ở năm 17 tuổi hắn trở thành người trẻ tuổi nhất, Lập kỷ lục mới tại tu chân giới chính thức trở thành tu sĩ luyện khí kỳ 10 tầng sớm nhất.