Lược Thiên Ký – Truyện tranh audio

Tên truyện: Lược Thiên Ký

Thể loại: Action – Manhua – Martial Arts – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Ở Tu Hành Giới này, có một người bị gọi là phân chuột của Tu Hành Giới, chửi tên này vô liêm sỉ, suy đồi đạo đức. Lại có người nói tên này là thất bại lớn nhất của tạo hóa ở Nam Chiêm Bộ Châu, sống mà chỉ biết lừa gạt hãm hại người khác. Cũng có cả tin đồn rằng hắn chính là tên mặt dày chuyên đi nhìn trộm nữ nhân, nếu gặp người tên Phương Hành thì chính là ngày hắn phải về chầu diêm vương.

Bởi xuất thân từ ổ cướp nên bản tính của main đúng chất một tên không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng làm việc ác nhưng cũng sẵn sàng làm việc tốt. Phương châm sống của nhân vật chính bá đạo này chính là “ Ăn cướp đạo”. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày mà anh đến Quỷ Nhân Cốc, cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn.