Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái – Truyện tranh audio

Tên truyện: Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Thể loại: Action – Adventure – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Chơi Game Quá 180 Phút Tôi Biến Thành Bộ Xương Yếu Nhất Thế Giới. Đây là cảnh tượng xuyên không qua loa nhất từng thấy trong lịch sử. Đương nhiên đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là loại chuyện không thể xảy ra này lại xảy ra trên người Đông Đông. Ngươi chính là quái vật đầu lâu trừ hại cho làng khiến cho những người chơi mới không có thể thăng cấp đúng không? Ta vừa nhìn đã biết ngươi không phải là con người. Hư, chút tài mọi đó mà dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, đại la quả chú. Mọi người nhìn người bước đi như bay.