Không Khoa Học Ngự Thú – Truyện tranh audio

Tên truyện: Không Khoa Học Ngự Thú

Thể loại: Action – Fantasy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Tôi tên là Thời Ninh một Ngự thú sư. Hôm nay tôi phải bước vào tận quyết chiến Ngự thú đầu tiên trong cuộc đời mình. Đánh đi mau lên đi đánh lên nào Lam Nguyệt xà Lam Nguyệt xà. Lao lên quấn chặt lấy con rùa. Thắng bại đã rõ quyết đấu ở đấu trường số 11 đã kết thúc, mời tuyển thủ trận tiếp theo. Thời Ninh lập tức tới đấu trường số 11 trình diện. Cuối cùng cũng đến lượt mình, khán giả đang hò reo cuồng nhiệt.