Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ

Thể loại: Cổ Đại – Comedy – Manhua – Ngôn Tình – Romance – Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

Nội dung chính

Cô gái vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của phủ Thái sư. Vị hôn phu còn là hoàng đế tương lai thế nhưng cô ấy lại cố ý đào hôn muốn gả cho ác ma giết người không chớp mắt. Chỉ vì kiếp trước cô đã tin sai người dốc hết toàn lực giúp đỡ tam hoàng tử khởi binh đoạt vương vị thế nhưng sau khi đại công cáo thành lại bị vu oan hãm hại chu di cửu tộc. Trong lúc đau đớn vạn phần cô đâm đầu vào đày hành hình tự vẫn. Nhưng giây tiếp theo khi mở mắt ra cô gái lại mặc y phục đỏ ngồi trong khuê phòng đợi xuất giá. Hóa ra cô ấy đã trọng sinh về ngày xuất giá của 5 năm trước.