Hệ Thống Involution – Truyện tranh audio

Tên truyện: Hệ Thống Involution

Thể loại: Xuyên không – Hệ thống – Hài hước – Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Nam chính là một người xuyên không không muốn cố gắng chỉ mơ được ăn nằm chờ chết. Hắn tên là Sở Tinh Thần xuyên đến Thần Châu đã được 18 năm. Không leo lên đỉnh cao cũng không có mỹ nữ bầu bạn mà chỉ lựa chọn làm người thường, sống một cuộc sống bình yên trong suốt 18 năm. Ở cùng với hắn trong ngần ấy năm chỉ có núi Đại La lạnh lẽo và sáu lão già thần kinh. Bọn họ đã bị phong ấn cả trăm năm nay trong núi Đại La.