Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất – Truyện tranh audio

Tên truyện: Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Một lần xuyên không mừng làm cha, đứa bé cầm đại đao trước mắt này chính là con trai của tôi. Đối mặt với mở màn địa ngụcm Nguyên Đan tan vỡ tu vi mất hết. Bản hack nhất định rất ngầu, chẳng hạn như ông lão trong nhẫn không phải là chị gái nhỏ trong nhẫn. Tôi là con trai kịch bản, đừng hiếp thiếu niên nghèo.