Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu – Truyện tranh audio

Tên truyện: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Thể loại: Action – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Thanh niên này tên là Lâm Phong đã chết 300 năm bây giờ lại sống lại. Cùng lúc đó, hệ thống cũng kích hoạt thông báo. Thanh niên này là người xuyên không sau, khi trải qua nhiều kiếp nạn cuối cùng cũng kích hoạt hệ thống ban đầu tìm thấy con đường để thu nhận đệ tử. Anh ta đã thu nhận hơn 100 đệ tử đặc biệt đệ tử toàn là nữ giới.