Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể – Truyện tranh audio

Tên truyện: Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể

Thể loại: Xuyên Không – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Tôi tên Tần Thời sinh viên năm ba ngành kiến trúc Đại học Bách khoa thủ đô. Từ tên trường và chuyên ngành có thể thấy được tôi vô cùng vinh dự là cẩu độc thân. Cũng không biết có phải ông trời thấy tôi đáng thương hay không cho nên gieo tôi một lần xuyên không, đưa tôi đến nơi được gọi là hạ chí thành. Bên trong phòng tân hôn của thiếu thành chủ nào đó nhưng chỉ có điều cách mờ mà như thế này đối với tôi thì nó có hơi ó dè rồi. Với hoàn cảnh trước mắt Tần Thời chỉ biết nuốt miếng mà nhỏ nhẹ cất lời này.