Đế Bá – Truyện tranh audio

Tên truyện: Đế Bá

Thể loại: Huyền Huyễn – Trùng Sinh – Tu Tiên – Truyện tranh audio

Năm tháng trôi vô tận, chốn giang hồ đã chứng kiến vô số cường giả quật khởi. Người đời chỉ thấy cường giả nhưng họ không biết từ trước tới nay sau các cường giả đều có một con âm nha đặc biệt. Trước cổng của phái một con quạ đen cứ đứng giữa cổng. Đây chính là âm nha một chân nhân dáng vẻ nghiêm trang thân mang đạo bào sang trọng tiến lại gần. Đây là người sáng lập lên tẩy nhan cổ phái, Minh Nhân tiên sinh. Âm nha liền ném một thứ về phía của ông ta. Đó là phiếu Phong Phủ. Minh Nhân nhớ lại 5 tháng cùng Đại lão hắc và lão kê đầu được kê tinh dẫn dắt tu luyện.

Danh sách Chap truyện