Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La audio full truyện

Tên truyện: Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, Truyện audio

Đĩa tròn hình dáng không chịu hạn chế thời tiết hồn đạo phi cơ trinh sát lướt qua mặt biển chậm rãi đi tiến vào, nơi xa, đã có thể gặp đến trắng phau phau tuyết vực. “Sở trưởng, sắp đến vùng Cực Bắc.” Thanh âm thanh thúy vang lên, một thân màu trắng quân trang Nam Trừng hướng ngồi tại phó cơ trưởng vị trí Lam Tiêu báo cáo. Bọn hắn là một nhánh đến từ Đấu La liên bang khoa học viện nghiên cứu Thiên Đấu phân viện dưới cờ sở nghiên cứu Cổ Hồn thú đội khảo sát khoa học.