Đấu Hồn Đại Lục – Truyện tranh audio

Tên truyện: Đấu Hồn Đại Lục

Thể loại: Action – Fantasy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Đấu hồn đại lục ỷ vũ duy tôn, thực lực chính là tất cả. Đấu hồn sư là nghề nghiệp được coi trọng nhất ở đấu hồn đại lục, cũng tượng trưng cho quyền lực. Đấu hồn sư được phân chia theo đẳng cấp, tổng cộng có cửu đại cảnh giới. Mỗi lần thăng một tinh đều cần có hồn lực được tích tụ lâu ngày mới có một chút xác suất thăng cấp thành công. Nhưng mà nếu như vào năm 12 tuổi không thể xác định đấu hồn thì hồn lực trong cơ thể sẽ hình thành gông cùm bị khóa lại triệt để cả đời không có khả năng giác tỉnh.