Đại Đạo Tranh Phong – Truyện tranh audio

Tên truyện: Đại Đạo Tranh Phong

Thể loại: Tu Tiên – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Thương Ngô Sơn Minh thường phái Duyệt Khung Phong. Ấy bên đó có người bày sạp xem thử đi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, Trương Diễn Thiện Uyên quan đệ tử ghi danh. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Người đó bình thường thật, tu vi có vẻ nông cạn lấy gì mà tìm hiểu thuật văn. Thuật văn khó như thiên thư chính là văn tự thượng cổ lưu truyền. Sao hắn có thể tham mộ chứ. Đúng là đồ lừa đảo. Sống không dễ dàng đã sống lại được 10 ngày tu vi không những không tiến mà ngay cả kế sinh nhai cũng khó làm.