Cửu Dương Thần Vương – Truyện tranh audio

Tên truyện: Cửu Dương Thần Vương

Thể loại: Action – Adventure – Manhua – Mystery – Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

  • Phần 2

Nội dung chính

Câu chuyện bắt đầu lúc này đang có một cô gái bê đồ ăn đi đâu đó. Đúng lúc này có một vị công công chạy tới nói Viên tiểu thư xin hãy dừng lại. Thấy được vậy, cô gái kia quay lại bảo xin công công đừng can ta. Viên Tiểu thư người hà cớ gì phải làm vậy? Ma giáo tội nhân mà thôi người căn bản không cần tới gặp hắn. Đây là tấm lòng của Tứ hoàng tử. Dẫu sao cũng từng thân thiết, nếu đã đến cửa rồi vậy không nhiều lời nữa chúng ta vào thôi. Vị công công kia cũng liền đồng ý đi vào theo. Nơi họ muốn tới là đại lao hoàng thành. Mới vào bên trong mùi tử khí ở khắp mọi nơi.