Cuộc Sống Treo Máy – Truyện tranh audio

Tên truyện: Cuộc Sống Treo Máy

Thể loại: Comedy – Fantasy – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Trong một nhà máy sản xuất điện thoại, quả táo bị gặm dở. Thẩm Hạng cũng chính là nhân vật chính của chúng ta. Ngày hôm nay anh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nay tiểu thẩm cậu lại định ngủ nữa đấy à. Ngủ thì ngủ nhưng làm ơn đừng có ngáy to nữa nhé sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng tôi đấy. Ừ tôi sẽ cố. Thẩm Hạng vừa ngủ vừa lắp ráp các chi tiết trên bảng mạch. Vương Giả đúng là Vương Giả lúc ngủ lắp ráp còn nhanh hơn cả chúng ta.