Chặt Củi 10 Năm Tiên Tử Cầu Xin Ta Thu Nàng Làm Đồ Đệ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Chặt Củi 10 Năm Tiên Tử Cầu Xin Ta Thu Nàng Làm Đồ Đệ

Thể loại: Action – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Đây là một bộ truyện xuyên không mà kèm theo đó là hệ thống quần què bắt miên nhà ta đi bổ củi 10 năm liền. Thanh niên này tên là Bạch Lạc Trần xuyên không được hệ thống cho làm giáo viên sở hữu cả một đỉnh núi Thanh Loan Phong đẹp nhất. Nhưng cái hệ thống quần què chỉ cho đi bổ củi 10 năm. Đã bổ hơn 3 triệu cây mà vẫn chỉ ở toàn chiếu kỳ không thu nhận được đệ tử, còn bị các đề tử hệ khác coi thường.