Bắt Đầu Từ Làm Vong Quốc Hoàng Đế – Truyện tranh audio

 

Tên truyện: Bắt Đầu Từ Làm Vong Quốc Hoàng Đế

Thể loại: Xuyên không, Cổ Đại, Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

Nội dung chính

Thanh Niên Tốt Thế Kỉ 21 Vô Tình Xuyên Không Thành Hoàng Đế. Hoàng cửu tử Triệu Cấu ở Nam Kinh ứng thiên vội vàng đăng cơ, quần thần đều chờ mong tân hoàng có danh oai hùng này có thể xuất quan chống người Kim xâm lược. Nhưng ba tháng ngắn ngủi sau, Triệu Cấu liền mở đường chạy trốn xuống phía nam. Có điều, vừa mới lên đường, sau khi đứng lên, nhìn ai cũng không nhận ra, Trẫm muốn kháng Kim! Nhưng lòng trẫm ở nơi nào?. Một linh hồn đến từ chín trăm năm sau chân thành hò hét.