Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn

Thể loại: Comedy – Manhua – Romance – Truyện tranh audio– Xuyên Không

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

.Xuyên không bây giờ nó lạ lắm, phải có hệ thống kèm theo mới đỉnh. Tuy nhiên, hệ thống bật hách bình thường thì chán lắm, hệ thống vừa nhiều đạo cụ vừa biến thái mới hay. Câu chuyện mà chúng mình sắp kể tiếp theo mang đủ các yếu tố trên, vừa xuyên không tu tiên, vừa có hệ thống bật hách, mà hệ thống ấy lại vô cùng thú vị éo có thể đỡ được.