Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh

Thể loại: Xuyên không, Tu tiên, Huyền Huyễn, Truyện tranh audio

Danh sách tập truyện

Nội dung chính

Câu truyện kể về nam chính xấu số, vừa trùng sinh đã bị hấp diêm đến hẹo chỉ vì hệ thống mãi lo ăn chơi tán gái. Để thoát khỏi cảnh con trai không sự nghiệp sẽ bị con gái chơi xong rồi bỏ, nam chính sẽ phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây? Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp và rồi vô số kiếp thanh niên này đã 999 lần liên tiếp trở thành lô đỉnh. Chỉ vì trong cơ thể của hắn có một loại tiên linh chi lực đặc biệt giúp tu vi của các tu sĩ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần dựa vào pháp trận đặc biệt, người ta hay gọi là song tu thì có thể đoạt lấy một cách nhẹ nhàng. Do đó mỗi lần trùng sinh, hắn ta đều bị các nữ tu sĩ song tu cướp đoạt đến quy tiên.