Bắt Đầu Có Được Bảy Vị Tuyệt Sắc Sư Tỷ – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bắt Đầu Có Được Bảy Vị Tuyệt Sắc Sư Tỷ

Thể loại: Hệ Thống – Xuyên Không – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Nam chính của chúng ta là cậu nhóc hôi sữa này – Diệp thần. Lý do cậu có cái thể xác bé bỏng này là vì trong 1 lần sơ hở cậu đã isekai. Thế giới mà Diệp thần chuyển sinh đến là Huyền Thiên đại lục. Còn thân phận của cậu là con trai của phong chủ. Trên Diệp thần có 7 vị sư tỷ siêu cấp mlem, xinh đẹp, tinh thông các lĩnh vực khác nhau. Đã thế, cậu còn có bàn tay vàng trong làng isekai là hệ thống. Từ đó, Diệp thần bắt đầu thu phục các vị sư tỷ, rồi bước đi trên con đường trở thành thiên hạ đệ nhất.