Bạch Cốt Đại Thánh – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bạch Cốt Đại Thánh

Tên khác: U Cốt Đại Thánh

Thể loại: Action – Fantasy – Horror – Manhua – Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

  • Title: Playlist title

    Type: PLAYLIST TYPE

    Description: Playlist description, add here a short description.

  • Phần 1

Nội dung chính

Tại Xương huyện Bắc Pha, dưới bầu trời mây đen dần u tịch. Có hai tên trong không có vẻ gì là tốt đẹp đang cặm cụi đào bới huyệt mộ để ăn trộm những thứ đáng giá được chôn cất cùng người đã chết. Trần Bì có vẻ nhát gan nhưng cái quan tài màu trắng quái dị tà môn chôn người phụ nữ mang thai mà sợ sót vãi cả ra quần lên tiếng hỏi đàn anh là Xuyên Tử xem có phải dưới đấy chôn một người phụ nữ có thai không? Phụ nữ có thai mà lại dùng bạch quan là thế quái nào nhỉ? Có phải mình đào nhầm mộ rồi không? Người đàn ông tên Xuyên Tử kia thấy thằng đệ ất ơ của mình chả biết cái khỉ gì thì vênh mặt lên giảng đạo.