Bác Sĩ Lăng Nhiên – Truyện tranh audio

Tên truyện: Bác Sĩ Lăng Nhiên

Thể loại: Hệ Thống, Đô Thị, Viễn Tưởng, Truyện tranh audio

Danh sách Chap truyện

Nội dung chính

Main Có Hệ Thống Bàn Tay Vàng, Nỗ Lực Trở Thành Bác Sĩ Vĩ Đại Nhất. Lăng Nhiên, với mục tiêu trở thành bác sĩ vĩ đại nhất thế giới, bất ngờ được hệ thống bàn tay vàng lựa chọn! Và đó chính là hệ thống có trình độ chuyên môn y tế rất cao! Với sự trợ giúp của hệ thống, thực tập sinh Lăng Nhiên có thể đạt đến trình độ chuyên môn như nào?